Menu

Kontingentbetaling

Automatisk kontingentopkrævning - eksisterende spillere:

Når man som spiller først er indmeldt i VSF Fodbold, da vil kontingentopkrævning herefter ske automatisk i august måned. 

Cirka 1 uges tid før kontingenttrækket, da udsendes der mail til spillerne om det forestående træk. Trækket sker automatisk, såfremt betalingsoplysningerne fortsat er gældende og spilleren i øvrigt ikke foretager sig yderligere. Ønsker spilleren ikke, at kontingenttrækket finder sted, da skal spilleren melde sig ud, hvilket der er mulighed for via link i udsendt besked.

Kontingentopkrævning og indmeldelse - nye spillere:

Læs mere her.

Vores kontingentpolitik:

I Vinding SF Fodbold har vi valgt, at kontingentbetalingen gælder for hele sæsonen (fra juli til og med juni året efter). Eneste undtagelse herfor er f.eks. for senior samt unge studerende, der allerede i starten af sæsonen ved, at de kun skal spille for os ½ år. Disse kan undtagelsesvist betale for ½ sæson.

Udover kontingentet, skal hver spiller selv købe kampdragt, hvis spilleren ønsker at spille kampe med holdet. Egen betalt kampdragt er spillerens eje. Dog er det selvfølgelig tilladt for holdene selv at søge sponsorer til hel eller delvis dækning af kampsæt.

For nye spillere er det helt OK, at man lige træner med op til tre gange, førend man melder sig ind og betaler kontingent. Nye spiller skal indmeldes - se mere her.

Kommer der tilgang af spillere til klubben i løbet af sæsonen, betales der et reduceret kontingent afhængig af indmeldelsestidspunktet:

Ved indmeldelse efter 1.1.202x: 60% af årligt kontingent
Ved indmeldelse efter 1.4.202x: 40% af årligt kontingent

Er der spillere, der af den ene eller anden grund ønsker at forlade klubben i løbet af sæsonen, da tilbagebetales der såfremt udmeldelsen sker før 1.2.xxxx:

Ved udmeldelse inden 1.2.xxxx 40% af årligt kontingent

Sker udmeldelsen efter 1.2.xxxx tilbagebetaler klubben ikke kontingent. Tilbagebetalingspolitikken gælder ikke de spillergrupper nævnt ovenfor, der har mulighed for ½-års betaling.

Udmeldelse

Udmeldelse sker ved at følge dette link.

Udmeldelse i løbet af sæsonen sker ved information til holdlederen, som herefter vil ordne praktikken med klubbens kasserer.

Spørgsmål vedrørende kontingentbetaling

Er der spørgsmål vedrørende betaling af kontingent, kan disse stilles pr. mail til: vsf.fodboldkontingent@gmail.com