Menu

Ungeafdelingen

Ungeafdelingen omhandler de "mellemstore" i VSF Fodbold, det vil sige holdene fra U11 og op til Senior.

Målsætningen for ungdom i VSF

 • Et godt miljø i klubben hvor både elite og bredde trives, og hvor den enkelte spiller kan få de sportslige ambitioner dækket

 • ​En god sportslig ånd, der kan medvirke til udviklingen af individuelle og sociale egenskaber hos det enkelte medlem  

 • Et miljø hvor yde og nyde er i balance, og hvor der er lyst til såvel at bevare som forbedre

 • Der skabes et godt socialt samvær med f.eks. klubaften uden fodbold, gældende for både spillere og trænere/ledere

 • Der skal opretholdes et højt aktivitetsniveau for både eliten og bredden

 • Det tilstræbes, at afdelingens 1. hold deltager i højst opnåelige JBU-rækker

 • Det tilstræbes, at flest mulige hold deltager i indenlandske turneringer, ligesom der skal afholdes Træningslejre/samlinger før sæsonen enten holdvis eller samlet for en hel afdeling

 • Der skal afholdes afslutning enten holdvis eller samlet for en hel afdeling, når sæsonen er slut

 • Det bør tilstræbes, at samtlige spillere tilbydes indendørs fodbold i vinterhalvåret, således at ingen bliver glemt

 • Klubben tilskynder til træneruddannelse på eksterne trænerkurser samt intern træneruddannelse

 • Det tilstræbes, at alle trænere til den ny sæson er på plads inden 1. oktober

 • ​Der skal være tilstrækkeligt mange trænere, således at hver træner har et passende antal spillere i gruppen

 • Der skabes en fælles målsætning mellem ungdoms- og seniorafdelingen

 

Luk