Menu

Børneattester

Procedure for indhentelse af børneattest i VSF

Der udpeges en ansvarlig i hver afdeling, der sørger for at udarbejde en liste over alle instruktører, trænere, udvalgsmedlemmer m.v. over 15 år i afdelingen. Listen skal indeholde trænerens fulde navn og cpr.nr. og den afdelingsansvarliges navn.

Listen afleveres til den børneattest ansvarlige i VSF, der står for indberetningen til rigspolitiet.

HUSK: Listen må ikke mailes, da den indeholder personfølsomme oplysninger i form af cpr.nr. Det er alene den ansvarlige i afdelingen og den børneattest ansvarlige i VSF, der ser dit cpr.nr. og listerne destrueres når VSF har modtaget børneattesten fra rigspolitiet.

VSF sender anmodningen om børneattest til rigspolitiet. Herefter får træneren en besked fra politiet i sin e-boks om at underskrive samtykke (digitalt). Denne anmodning skal træneren besvare indenfor 14 dage.

Når træneren har givet samtykke, får VSF besked fra rigspolitiet. Hvis enkelte trænere ikke giver samtykke inden 14 dage, skal de rykkes. Den afdelingsansvarlige får en mail med anmodning om, at træneren rykkes for samtykke. En træner/leder, der ikke giver samtykke efter rykkeren, stopper i VSF med øjeblikkelig virkning. Afdelingsformanden/udvalg er ansvarlig for at træneren stopper sit virke i VSF.

Den afdelingsansvarlige og afdelingsformanden/udvalget får herefter en liste med navne på de trænere, der er modtaget børneattest på. Starter der i løbet af sæsonen en ny træner/leder sørger den afdelingsansvarlige sammen med afdelingsformanden/udvalget for, at der indhentes en børneattest på vedkommende, via den børneattest ansvarlige i VSF.

HUSK: Afdelingsformanden/udvalget har ansvar for at sikre, at der indhentes børneattest alle trænere, ledere, udvalgsmedlemmer m.v. i afdelingen, da det er i afdelingen, der er overblik over, hvem der er trænere m.v.

 

Til træner/leder sådan gives eller afvises samtykke digitalt

For at give eller afvise samtykke, skal du bruge MitID. Du får en besked i din digitale postkasse (e-boks og/eller borger.dk). Her fremgår det, at det er Vinding Sportsforening, der har bestil en børneattest, og du skal herfra klikke dig videre til samtykkeerklæringen (der afgives i rigspolitiets system).

Hvis du ikke har samtykket inden for 14 dage, bliver bestillingen afvist.

Trin for trin – sådan samtykker du:
1. Log ind i din digitale postkasse (e-boks.dk eller borger.dk) med MitID.
2. Åben meddelelsen fra rigspolitiet, og klik på linket til ”samtykke børneattest”.
3. Vælg ”Accepter” eller ”Afvis” (hvis ”Afvis” vælges kan du ikke være træner eller leder i VSF)
4. Vælg signer med MitID – bringer dig videre til en ny side som skal underskrives!

5. Vælg ”Videre til underskrift” i bunden af siden.

6. Bekræft underskrift med MitID.

7. Afslut med at klikke på ”Underskrift”

Hvad sker der efter du har samtykket:
8. Samtykket sendes til Rigspolitiet
9. Rigspolitiet udsteder attesten og sender den i e-boks til VSF. Den børneattest ansvarlige i VSF orienterer din afdeling om at attesten er modtaget. Det er alene den børneattest ansvarlige i VSF, der ser børneattesten.

Hvis du har afvist anmodningen om samtykke:
10. Meddelelse om afvisningen sendes til VSF og du skal stoppe som træner/leder i VSF.

Spørgsmål se politiets hjemmeside https://politi.dk/straffeattest/bestil-boerneattest

 

 

Luk