Menu

Medlemstal Vinding Sportsforening

Medlemmer

+ træner/leder

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Badminton

169

162

181

163

185

250

336

Fodbold

1064

923

725

894

732

768

857

Gymnastik

404

457

526

586

585

477

582

Håndbold

321

324

316

311

314

322

280

Idræt for ældre

142

148

140

145

109

135

143

Motion

362

305

449

510

401

331

414

Tennis

82

59

43

40

55

61

44

VSF i alt

2544

2378

2380

2649

2391

2344

2656

 

I året 2022 havde Vinding Sportsforening 2442 medlemmer og 214 trænere/ledere i alt 2656.
Medlemstallet indberettes årligt til det Centralt Forenings Register og Vejle Kommune. Kun medlemmer der har været aktive i 23 uger i løbet af året registreres.

Luk