Menu

Medlemstal Vinding Sportsforening

Medlemmer

+ træner/leder

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Badminton

169

162

181

163

185

250

336

311

Fodbold

1064

923

725

894

732

768

857

878

Gymnastik

404

457

526

586

585

477

582

661

Håndbold

321

324

316

311

314

322

280

209

Idræt for ældre

142

148

140

145

109

135

143

148

Motion

362

305

449

510

401

331

414

482

Tennis

82

59

43

40

55

61

44

50

VSF i alt

2544

2378

2380

2649

2391

2344

2656

2739

 

I året 2023 havde Vinding Sportsforening 2525 medlemmer og 214 trænere/ledere i alt 2739.
Medlemstallet indberettes årligt til det Centralt Forenings Register og Vejle Kommune. Kun medlemmer der har været aktive i 23 uger i løbet af året registreres.

Luk