Menu

Målsætning

Formål og hensigt med Motionsrummet

  • At højne det sociale aspekt ved at medlemmerne på tværs af afdelingerne i VSF mødes i Motionsrummet.
  • At tiltrække nye medlemmer til VSF.
  • At give medlemmerne mulighed for at afhjælpe og forebygge skader.
  • At give medlemmerne såvel fysisk som psykisk velvære som følge af regelmæssig træning.

Tilbage til Motion & Cycling's forside!

Luk